Happy Warehouseสร้างอาคารเพาะเลี้ยงแมลงใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

1.DDwarehouse.net รับสร้างโรงงาน อาคารโครงสร้างเหล็ก H-BEEM ลักษณะ Warehouse กึ่ง Factory ขนาด 50 x120 x8 เมตร พื้นที่  6,000 ตารางเมตร จำนวน 4 อาคาร ใช้สำหรับการผลิตโปรตีนต้นทุนต่ำส่งออกไปยังตลาดโซนยุโรปและอเมริกา ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างสูง ประกอบกับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อธุรกิจ

2.DDwarehouse.net รับสร้างโกดังการออกแบบเน้นความโปร่ง โล่ง สูง เพราะภายในจะมีการติดตั้ง RACK สำหรับวางถาดเพาะเลี้ยงเหมือนคอนโดแมลงจำนวน 6-8 ชั้น และจะมีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาควบคุมการเลี้ยงระบบปิด

3.DDwarehouse.net รับสร้างโรงงานการก่อสร้างแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การผลิตในโรงงานใช้เวลาเฉลี่ย 6000 ตรม. / เดือน การติดตั้งใช้เวลา 3000 ตรม./ เดือน ทั้งหมดโครงการทั้งผลิตและการติดตั้งจะใช้เวลาทั้งหมด 8 เดือน จำนวน 24,000 ตรม.

 

4.DDwarehouse.net รับสร้างโกดังงบประมาณดำเนินการส่วนอาคารและงานพื้น 24 ล้านบาท/อาคาร  จำนวน 4 อาคาร รวมทั้งสิ้น  96,000,000 ล้านบาท

Facebook Comments