โรงงาน 2 ชั้นสำเร็จรูป (สำหรับการผลิตและเก็บสินค้า)

โรงงาน 2 ชั้นสำเร็จรูป (สำหรับการผลิตและเก็บสินค้า) - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป

รหัสสินค้า : HW-P247 ดูสถานที่จริงคลิ้ก

ชื่อสินค้า : ผลงานโกดังสำเร็จรูป HW-HCC ขนาด 20x30x7 เมตร

ราคา : ฿10,058,552.14 / หลัง

รายละเอียด โกดังสำเร็จรูป HW-HCC ขนาด 20x30x7 เมตร พร้อมฐานราก ขนาดโกดัง กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 7 เมตร  ขนาดฐานราก กว้าง 30 เมตร ยาว 20 เมตร รายละเอียดเพิ่มเติมมีพื้นที่อาคารชั้น 2 ขนาด 270 ตารางเมตรบันไดแบบมีชานพัก ขนาด 6 ตารางเมตรบานเกล็ดระบายอากาศรอบอาคาร ขนาด 270 ตารางเมตรก่ออิฐฉาบปูน สูง 2 เมตร ขนาด 210 ตารางเมตรราวกันตกเหล็กกลม สูง 1 เมตรโครงหลังคากันสาดยื่นด้านข้าง รอบอาคาร 1 เมตร รวมเมทอลชีทห้องเก็บแทงค์น้ำ ขนาด 4.45×15 เมตรกันสาดด้านหลังโกดัง ขนาด 3×15.5 เมตรแผ่นใสสำหรับหลังคาแบบคลิปล็อค ขนาด 6 ตารางเมตรคานคอดินรอบอาคาร ขนาด 20 x 50 เซนติเมตรฐานรากเข็มตอกความกว้างอาคารน้อยกว่า 29.9 เมตร จำนวน 28 จุด

โรงงาน 2 ชั้นสำเร็จรูป (สำหรับการผลิตและเก็บสินค้า) - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป โรงงาน 2 ชั้นสำเร็จรูป (สำหรับการผลิตและเก็บสินค้า) - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป

โรงงาน 2 ชั้นสำเร็จรูป (สำหรับการผลิตและเก็บสินค้า) - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป โรงงาน 2 ชั้นสำเร็จรูป (สำหรับการผลิตและเก็บสินค้า) - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป

โรงงาน 2 ชั้นสำเร็จรูป (สำหรับการผลิตและเก็บสินค้า) - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป โรงงาน 2 ชั้นสำเร็จรูป (สำหรับการผลิตและเก็บสินค้า) - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป

โรงงาน 2 ชั้นสำเร็จรูป (สำหรับการผลิตและเก็บสินค้า) - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป โรงงาน 2 ชั้นสำเร็จรูป (สำหรับการผลิตและเก็บสินค้า) - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป

โรงงาน 2 ชั้นสำเร็จรูป (สำหรับการผลิตและเก็บสินค้า) - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป โรงงาน 2 ชั้นสำเร็จรูป (สำหรับการผลิตและเก็บสินค้า) - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป