คลังสินค้าแบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณ??

คลังสินค้าแบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณ?? - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป

โกดัง/คลังสินค้า คืออาคารสถานที่ผู้ประกอบการสร้างไว้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่นอาจสร้างให้มีหลายๆฟังก์ชั่นการใช้งานทั้งสต้อกสินค้า ออฟฟิศ ผลิต หรือสร้างแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามและทันสมัย ความโอ่อ่าสง่างามน่าสนใจดึงดูดสายตาแก่ผู้พบเห็นและความเชื่อมั่นของคู่ธุรกิจ ซึ่งอาจจะมีการจ้างบริษัทDDwarehouse.net รับสร้างโรงงานหรือผู้รับเหมาทั่วไปสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงคือสร้างแล้วใช้เพื่ออะไร? ต้องใช้งบประมาณเท่าใดในการจ้างผู้รับจ้างรับสร้างโกดัง? แล้วผู้รับสร้างโกดังจะสร้างเสร็จทันเวลาใช้งานไหม? จะสร้างกับผู้รับสร้างโกดัง รายใดดีที่จะได้โกดังไม่ใช่เสาร้างๆและโครงสร้างที่ไม่เสร็จเพราะการทิ้งงานของผู้รับจ้างรับสร้างโกดัง? หรือจะใช้บริการโกดังให้เช่า แทนการใช้บริการผู้ รับสร้างโกดัง

คลังสินค้าแบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณ?? - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป        คลังสินค้าแบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณ?? - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป คลังสินค้าแบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณ?? - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป

ลำดับแรก : คุณควรตรวจสอบให้ละเอียดว่าที่ดินนั้นอยู่ในบังคับของกฏหมายควบคุมอาคารผังเมืองที่สามารถให้เจ้าของที่ดินใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง สามารถตรวจสอบได้กับผู้รับจ้างรับสร้างโกดัง หรือจากลิงค์นี้  https://is.gd/6WdVgI

ลำดับที่สอง : การเลือกรูปแบบอาคารให้เหมาะสมกับการใช้งานซึ่งผู้DDwarehouse.net รับสร้างโกดังสำเร็จรูป ที่ดีจะสามารถให้คำปรึกษาเรื่องรูปแบบที่เหมาะกับการใช้งานได้เช่นอาคารทรงจั่ว เหมาะกับการสต้อกสินค้าเพราะมีพื้นที่ด้านบนมากกว่าสำหรับการวางซ้อนกันของสินค้า และยังสามารถช่วยในการระบายอากาศได้ดีเพราะสามารถติดตั้ง ช่องเปิดสำหรับระบายอากาศต่างๆได้อย่างเหมาะสม ส่วนอาคารรูปแบบ MODERN  นั้นมีความสวยงามทันสมัยเหมากับผู้ประกอบการที่มีวัตถุประสงค์สร้างเพื่อการใช้งานหลายฟังก์ชั่นเช่น FACTORY OFFICE  สามารถเพิ่มฟังก์ชั่นการตกแต่งให้สวยงาม      แต่พื้นที่สำหรับการสต้อกอาจต้องลดลงตามการเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานผู้ รับสร้างโกดังที่ดีจะสามารถทำให้ท่านเห็นภาพลักษณ์นั้นได้ ( คุณประเทือง ทองสุข 062-3461415 )

คลังสินค้าแบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณ?? - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป คลังสินค้าแบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณ?? - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป   คลังสินค้าแบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณ?? - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป คลังสินค้าแบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณ?? - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป

ลำดับที่สาม : การกำหนดขนาด กว้าง ยาว สูง เพื่อให้มีพื้นที่ใช้งานเหมาะกับธุรกิจและเพื่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่ดังนี้

-ขนาดของอาคารที่เหมาะกับการใช้งานผู้รับจ้างDDwarehouse.net รับสร้างโรงงานที่มีประสบการณ์จะแนะนำท่านดังนี้ เช่น หากต้องการเป็นสต้อกสินค้าที่มีราคา 1-3 ล้านบาทควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตรม. สต้อกสินค้า 3-5 ล้านบาทพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300-500 ตรม. สต้อกสินค้า 5-8 ล้านบาท ควรมีพื้นที่ 500-800 ตรม. สต้อกสินค้า 8-10 ล้านบาทควรมีพื้นที่สต้อกสินค้าไม่น้อยกว่า 1000 ตรม.

( คุณประเทือง ทองสุข 062-3461415 )

คลังสินค้าแบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณ?? - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป คลังสินค้าแบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณ?? - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป    คลังสินค้าแบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณ?? - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป คลังสินค้าแบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณ?? - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป

-ความสูงของอาคารควรปรึกษาผู้รับจ้างDDwarehouse.net รับสร้างโรงงาน ที่มีประสบการณ์ หากต้องการเพิ่มพื้นที่ใช้งานในแนวดิ่งควรคำนึงถึงความจำเป็นเพราะโครงสร้างที่รับน้ำหนักมากกว่า 1 ชั้นขึ้นไปจะมีราคาที่แพงมากเพราะต้องใช้วัสดุที่ใหญ่และแข็งแรงมากกว่า โดยทั่วไปไม่ควรเกิน 6 เมตร แต่ถ้าต้องการพื้นที่ด้านบนและความกว้างมากขึ้นก็ไม่ควรเกิน 8 เมตร เป็นต้น ผู้รับจ้างDDwarehouse.net รับสร้างโรงงานทั่วไปมักจะไม่แนะนำเพราะทำให้รายได้เขาลดลง

คลังสินค้าแบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณ?? - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป คลังสินค้าแบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณ?? - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูปคลังสินค้าแบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณ?? - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป คลังสินค้าแบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณ?? - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป

-การกำหนดส่วนประกอบของอาคารให้เหมาะกับการใช้งานผู้รับจ้างรับสร้างโกดัง ที่ดีจะแนะนำโกดังที่ไม่ควรมีเสากลางให้เกะกะถ้าคุณต้องใช้ยานพาหนะบรรทุกผ่านเข้าออกอาคารและควรมีประตูที่มีความกว้างและสูงที่เหมาะสม โดยทั่วไปนิยมใช้ประตูเหล็กม้วน ถ้ายานพาหนะขนาดบรรทุก 1-3 ตัน ควรมีประตูขนาด 4×4 เมตร โดยใช้แรงคนเปิด-ปิด ยานพาหนะขนาดบรรทุก 3-5 ตัน ควรมีประตูนาด 4×5 เมตร โดยใช้แรงกลในการ เปิด-ปิด ยานพาหนะขนาดบรรทุกมากกว่า 5 ตัน ควรมีประตูขนาด 5×5 เมตร เปิด-ปิด โดยใช้แรงกลจากมอเตอร์ ( ใช้มอเตอร์ เปิด-ปิด กรณีขนาดพื้นที่ประตูมากกว่า 15 ตรม.) ถ้าหากพื้นที่ก่อสร้างคุณอยู่บริเวณ อ.บางพลี ขอแนะนำสถานที่ๆมีการก่อสร้างโกดังให้เช่า ที่ท่านอาจจะขอเข้าชมกับผู้รับจ้างรับสร้างโกดัง 

คลังสินค้าแบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณ?? - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป  คลังสินค้าแบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณ?? - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป

-การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยก ย้าย หิ้ว หากจำเป็นต้องติดตั้งเครนผู้รับจ้างDDwarehouse.net รับสร้างโกดังสำเร็จรูป ที่ดีจะแนะนำอุปกรณ์ซึ่งสามารถเลือกได้สองประเภทคือ

1.แบบที่สร้างไว้ติดกับโครงสร้างหลักเช่นการเชื่อมหูช้างไว้กับเสาอาคารเพื่อติดตั้งเครน เหมาะกับการยก ย้าย หิ้ว สินค้าเหมาะกับการสต้อกสินค้าที่มีขนาดใหญ่นำหนักบรรทุกมากกว่า 15 ตัน ซึ่งจำเป็นต้องมีโครงสร้างอาคารที่มั่นคง แข็งแรงมากกว่าปกติและมีค่าก่อสร้างที่มากกว่าผู้รับจ้างรับสร้างโกดังจะต้องมีแบบแผนที่ชัดเจนเพื่อแสดงจนแน่ใจว่าการติดตั้งนั้นผ่านกระบวนการวิศวกรรมศาสตร์แล้ว

2.ถ้าการ ยก หรือ ย้าย ของคุณเป็นสินค้าชิ้นเล็กๆอาจเลือกใช้อุปกรณ์แบบที่สอง คือ สามารถตั้งไว้บนพื้น หรือ รถโฟล์คลิฟท์ น่าจะเหมาะสมกว่าและยังสามารถประหยัดเงินค่าโครงสร้างได้มากเลยทีเดียวเพราะไม่มีแรงกระทำต่อโครงสร้างมากๆ  ก็ไม่ต้องเพิ่มเงินก่อสร้างให้มากขึ้นผู้รับจ้าง DDwarehouse.net รับสร้างโรงงาน อาจจะแนะนำให้คุณเพิ่มความแข็งแรงของงานฐานรากอีกแต่ควรให้เป็นไปตามหลักการของวิศวกรรมศาสตร์ ( คุณประเทือง ทองสุข 062-3461415 )

คลังสินค้าแบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณ?? - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป  คลังสินค้าแบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณ?? - รับเหมาก่อสร้างโกดัง โรงงาน สำเร็จรูป

3.อุปกรณ์ช่องเปิดสำหรับการระบายอากาศหรือแสงผู้รับจ้างDDwarehouse.net รับสร้างโรงงานที่ดีจะแนะนำการเลือกให้เหมาะกับสินค้าภายใน เช่น สินค้าที่ป้องกันความชื้นไม่ควรมีอาคารที่มีช่องเปิดเพื่อป้องกันความชื้นจากภายนอก  สินค้าที่สะสมความร้อนควรมีการระบายอากาศที่ดีเยี่ยม สินค้าที่ไวต่อแสงไม่ควรมีช่องแสงปกติช่องแสงไม่ควรติดตั้งเกิน 10% ของพื้นที่หลั

4.เลือกจ้างผู้ประกอบการDDwarehouse.net รับสร้างโรงงานที่น่าเชื่อถือ มีที่ตั้งแน่นอน มีชื่อเสียงเฉพาะทาง สามารถเสนอราคาค่าใช้จ่ายได้แม่นยำและแน่นอนไม่บานปลาย ส่งมอบงานในกำหนดเวลา มีข้อผูกพันและสัญญาตกลงที่สามารถบังคับได้ตามกฏหมาย มีผลงานที่เด่นชัดสามารถตรวจสอบได้ มาตรฐานสำคัญกว่าราคาเสมอ ธุรกิจคุณจะหยุดชะงักหากคุณเลือกผู้รับจ้างรับสร้างโกดังผิด

 

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า