สีนั้นสำคัญไฉน?(HW-H.28x14x8 มูลค่า 2.1 ล้านบาท)บางแวก

โกดังบางแวก HW-H.28x14x8 มูลค่า 2.1 ล้านบาท ราคาไม่รวมงานพื้นฐานราก1

โกดังบางแวก HW-H.28x14x8 มูลค่า 2.1 ล้านบาท ราคาเฉพาะ เพลท, เสา, ผนัง, หลังคา,โครงหลังคา,แปหลังคา, แปผนัง,หลังคาโปร่งแสง,ฉนวนกันความร้อน

โกดังบางแวก HW-H.28x14x8 มูลค่า 2.1 ล้านบาท ราคาไม่รวมงานพื้นฐานราก1

โกดังบางแวก HW-H.28x14x8 มูลค่า 2.1 ล้านบาทราคาเฉพาะ เพลท, เสา, ผนัง, หลังคา,โครงหลังคา,แปหลังคา, แปผนัง,หลังคาโปร่งแสง,ฉนวนกันความร้อน สีนั้นสำคัญไฉน….จากปากของผู้ใช้โกดังเองที่ผู้ รับสร้างโกดังสำเร็จรูป ได้ทราบข้อมูลว่า นั้นคือสีมงคลที่เป็นคุณกับธุรกิจและราศีของเขา เพราะเขาเชื่อว่าธุรกิจที่เติบโตมาได้ทุกวันนี้เพราะสิ่งเหล่านี้นี่เองที่คอยเป็นคุณค้ำชูครอบครัวและธุรกิจของเขา ความศรัทธาเหล่านี้ไม่ได้เกิดกับทุกคนครับแต่การเกิดขึ้นมาพร้อมกับความเชื่อและพลังงานประเภทหนึ่งที่ขับเคลื่อนให้เขามีทัศนคติที่เป็นบวกและชีวิตเขาก็บวกอยู่เรื่อยๆ นั่นจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าที่เขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นคุณก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนเราจะมีพลังบวกจากสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเหลวไหลเพราะมันไม่ได้บังเกิดผลอะไรเลยกับความไม่เชื่อ นั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอีกล่ะ…แต่ถึงอย่างไรหน้าที่ของผู้ รับสร้างโกดังสำเร็จรูป คือการแนะนำและต่อยอดความคิดของเขาเพื่อให้การใช้งานเป็นไปในทางบวกดั่งที่เขามุ่งหวัง เหตุผลที่ทำให้เขาเชื่อว่าโทนสีทึบนั้นจะดูดแสงและความร้อนจึงเข้ามาแทนที่สีผนังที่เหลืออีกสามด้านครับ ตำแหน่งที่ดีที่สุดของการเป็นพลังทั้งหมดของเขาคือด้านหน้าครับดังนั้นจึงเป็นทิศที่จะต้องมีพลังมาค้ำชูตามความเชื่อของเขา ซึ่งเป็นดั่งที่เขาคาดหวังปัจจุบันหลังจากผู้ รับสร้างโดัง ได้ส่งมอบงานก่อสร้างแล้วทราบว่ากิจการของเขาเติบโตและเฟื่องฟูขึ้นทุกขณะถึงแม้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจรอบๆตัวเขา เช่นคนที่เขารู้จัก หรือเพื่อนๆจะบ่นกันงึมงำว่าเศรษฐกิจไม่ดี ยอดขายไม่ดี และอีกหลายๆเหตุผลที่จะโทษกันไป มา  แต่สำหรับเขาไม่เป็นแบบนั้นชีวิตเขาบวก บวกและก็บวก อยู่เสมอเพราะชีวิตและธุรกิจของเขาสร้างแต่พลังบวกครับ

Facebook Comments