โกดัง HW-HC ขนาด 20x40 เมตร สูง 8 เมตร ( ไม่มีเสากลาง )

โกดัง HW-HC ขนาด 20x40 เมตร สูง 8 เมตร ( ไม่มีเสากลาง )

เป็นโครงสร้างประเภทที่ต้องการใช้งานอย่างหลากหลายแต่ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องโครงสร้างด้านบนจึงออกแแบบให้เลือกใช้โครงถักเป็นโครงหลังคา ยังสามารถมีชั้น 2 เพื่อความคุ้มค่าด้วยการเพิ่มการใช้พื้นที่ในแนวดิ่ง และยังสามารถติดตั้งเครนได้และใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากใช้ H-BEEM เป็นเสาโกดังภายในโล่งไม่มีเสากลาง กว้างที่สุด 35 เมตร สูงที่หัวเสา 8 เมตร ยาวเท่าใดก็ได้ เหมาะสำหรับเป็น FACTORY-OFFICE c]tการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  ติดตั้งไวภายใต้กระบวนการ PRE-FAB คือการผลิตชิ้นส่วนจากโรงงานแล้วนำไปประกอบหน้างานเหมือนการกางเต้นท์

^ กลับด้านบน