โกดัง HW-CT ขนาด 30x60 เมตร สูง 6 เมตร( ไม่มีเสากลาง )

โกดัง HW-CT ขนาด 30x60 เมตร สูง 6 เมตร( ไม่มีเสากลาง )

เป็นโครงสร้างแบบประหยัด แต่ต้องการพื้นที่ใช้สอยจำนวนมากและไม่มีเสากลาง กว้างที่สุด 30 เมตร สูงที่หัวเสา 6 เมตร ยาวเท่าใดก็ได้ เหมาะสำหรับการเก็บสินค้าจำนวนมากซึ่งมีการขนถ่ายด้วยยานพาหนะเข้า-ออก และผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ติดตั้งไวภายใต้กระบวนการ PRE-FAB คือการผลิตชิ้นส่วนจากโรงงานแล้วนำไปประกอบหน้างานเหมือนการกางเต้นท์

^ กลับด้านบน